Deniz Özçakır

Satış Pazarlama Direktörü
+90 216 5 111 000
deniz.ozcakir@triodeniz.com